canisdomini

Ordo Praedicatorum - cokolwiek miałoby to znaczyć - wyjaśnia jednak wszystko... ;) laudare, benedicere, praedicare... - i tak na okrągło... ;)

Homepage: https://canisdomini.wordpress.com

Źródło i Zasada życia… – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (rok A)

Homilia wygłoszona w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (rok A) – podczas mszy św. o godz. 13.00 w Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej (22 listopada 2020r.)

Dodaj komentarz

o inwestycji Boga i potrzebie inicjatywy… – XXXIII Niedziela Zwykła (rok A)

Homilia wygłoszona w XXXIII Niedzielę Zwykłą (rok A) – podczas mszy św. o godz. 13.00 w Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej (15 listopada 2020r.)

Dodaj komentarz

o serwisowaniu swojej lampy i ewangelicznej asertywności… – XXXII Niedziela Zwykła (rok A)

Homilia wygłoszona w XXXII Niedzielę Zwykłą (rok A) – podczas mszy św. o godz. 13.00 w Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej (8 listopada 2020r.)

Dodaj komentarz

świętość to kochać, miłości uczyć i miłością zarażać… – uroczystość Wszystkich Świętych

Homilia wygłoszona w uroczystość Wszystkich Świętych – podczas mszy św. o godz. 13.00 w Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej (1 listopada 2020r.)

Przepraszam za problemy techniczne – wycięcie 1,5 min. nagrania – po stronie dostawcy internetu…

Dodaj komentarz

równoważne przykazania miłości Boga, bliźniego i siebie… – XXX Niedziela Zwykła (rok A)

Homilia wygłoszona w XXX Niedzielę Zwykłą (rok A) – podczas mszy św. o godz. 13.00 w Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej (25 października 2020r.)

Dodaj komentarz

o denarze noszącym obraz i napis Boskiego Imperatora… – XXIX Niedziela Zwykła (rok A)

Homilia wygłoszona w XXIX Niedzielę Zwykłą (rok A) – podczas mszy św. o godz. 13.00 w Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej (18 października 2020r.)

Dodaj komentarz

aby służyć… – 25 lat temu…

Bądź z nami, prosimy Cię, wszechmogący Boże, który rozdzielasz łaski, wyznaczasz stopnie i obowiązki. Ty pozostając niezmienny, wszystko odnawiasz i całym stworzeniem kierujesz przez swoje Słowo, Moc i Mądrość, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana. W swojej odwiecznej Opatrzności wszystko przygotowujesz i zarządzasz we właściwym czasie. Ty sprawiasz, że Ciało Chrystusa, czyli Twój Kościół, ubogacony rozmaitymi łaskami niebieskimi, mimo odrębności swoich członków złączony przedziwną więzią przez Ducha Świętego, wzrasta i rozszerza się na coraz wspanialszą Twoją świątynię. Ty na początku wybrałeś synów Lewiego do pełnienia posługi w Przybytku Starego Prawa, a dzisiaj ustanawiasz trzy stopnie Twoich sług i przez święte obrzędy ich powołujesz, aby oddawali cześć Twojemu imieniu. W zaraniu dziejów Kościoła Apostołowie Twojego Syna, za sprawą Ducha Świętego, wybrali do codziennej pomocy siedmiu mężów cieszących się dobrą opinią, aby sami Apostołowie mogli gorliwiej oddawać się modlitwie i głoszeniu słowa Bożego. Tym wybranym mężom przez modlitwę i nałożenie rąk powierzyli usługiwanie ubogim. Panie, wejrzyj łaskawie na te swoje sługi, których przez modlitwę wyświęcamy na diakonów, aby służyli Twoim świętym ołtarzom. Prosimy Cię, Panie, ześlij na nich Ducha Świętego, aby ich umocnił siedmiorakim darem Twojej łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi. Niech odznaczają się wszystkimi cnotami: miłością bez obłudy, troskliwością o chorych i biednych, powagą pełną pokory, czystością bez skazy i przestrzeganiem duchowej karności. Niech w ich obyczajach jaśnieje zachowywanie Twoich przykazań, aby czystość ich życia pociągała lud Boży do naśladowania. Niech świadectwo czystego sumienia pomaga im mocno i niezachwianie trwać w Chrystusie. Niech naśladując na ziemi Twojego Syna, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć, dostąpią królowania z Nim w niebie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

fragmenty z liturgii święceń diakonatu w Bazylice św. Trójcy w Krakowie (14 października 1995 r.)

Dodaj komentarz

o zdradzie Oblubieńca i weselnym stroju… – XXVIII Niedziela Zwykła (rok A)

Homilia wygłoszona w XXVIII Niedzielę Zwykłą (rok A) – podczas mszy św. o godz. 13.00 w Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej (11 października 2020r.)

Dodaj komentarz

banda złoczyńców zamiast godnych zaufania dzierżawców… – XXVII Niedziela Zwykła (rok A)

Homilia wygłoszona w XXVII Niedzielę Zwykłą (rok A) – podczas mszy św. o godz. 13.00 w Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej (4 października 2020r.)

Dodaj komentarz

późne nawrócenie lepsze od samozadowolenia… – XXVI Niedziela Zwykła (rok A)

Homilia wygłoszona w XXVI Niedzielę Zwykłą (rok A) – podczas mszy św. o godz. 13.00 w Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej (27 września 2020r.)

Dodaj komentarz