Archiwum dla Styczeń 2018

prawdziwy egzorcyzm…

Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego… Przesiąknięcie dzisiejszego świata fascynacją „magią egzorcyzmów” prowadzi do skupiania się na uwolnieniu od ducha nieczystego… Egzorcyzm nie jest jednak istotą Jego nauczania. Skupiając się na tym co wtórne, możemy przegapić „moc słowa”. To ona jest najważniejsza, a sam fakt egzorcyzmu ma jedynie potwierdzić moc Jego słowa…

Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie… Słowo, które stało się ciałem jest niesamowicie kompatybilne z tym co wypowiada. Jezus, Słowo Ojca, stał się jednością ze swoim nauczaniem… Wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą.

On i Jego słowo byli jednym. Głoszone słowo, ma swoją moc o ile stanowi jedno z tym, który je głosi… Nie wystarczy teoretyczne poznanie, kim jest Jezus i nawet publiczne wyznanie wiem, kto jesteś: Święty Boży.
Moc, i to niesamowitą moc, ma jedynie jedność świadectwa życia z głoszonym słowem. Taka jedność staje się prawdziwym egzorcyzmem. Zły unika bliskości kogoś w kim objawia się kompatybilność słowa i czynów: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić.

Dodaj komentarz

weź w ręce swą sieć…

Czas się wypełnił… Skończył się czas leniuchowania i zbijania bąków… Aż chce się dopowiedzieć carpe diem – wykorzystaj „na maxa” podarowane ci chwile…

Królestwo Boże nie jest czymś na co się ciągle czeka. Królestwo Boże jest rzeczywistością aktualną… By tak się stało potrzeba nawrócenia i wiary w Ewangelię… Potrzeba wyzbycia się mentalności ziemskiej. Przemija bowiem postać tego świata.

Nawrócić się i uwierzyć Ewangelii, to nabrać dystansu do własnych dążeń… To dać się „wyłowić”…
Powołuje tych, którzy nie marnują czasu, tych, którzy rzetelnie wykonują swoje zadania. Przychodzi w codzienności, w pracy, w zwykłej szarej prozie życia…
Chcesz zostać „wyłowionym”? Zajmij się na poważnie swoim życiem. Weź swą sieć w swe ręce i zajmij się tym, co do ciebie należy!

Dodaj komentarz

głosić…

Trzy istotne elementy prawdziwej ewangelizacji:
1. Wskazanie (Oto Baranek Boży) – oto Ten za kim należy podążać.
2. Przyprowadzenie (Chodźcie, a zobaczycie (…) I przyprowadził go do Jezusa) – świadectwo życia konkretnych ludzi.
3. Zamieszkanie (Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego) – prawda i autentyzm relacji z Osobą.

Czego szukacie? Tak postawione pytanie zatyka. Zatyka do tego stopnia, że rzuca się nieprzemyślaną do końca odpowiedź: Gdzie mieszkasz?
Ale odpowiedzi lepszej być nie może…
Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego.
Tylko zamieszkanie z Nim może być podstawą skutecznej ewangelizacji: Znaleźliśmy Mesjasza – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.

Dodaj komentarz

przypomnienie…

Cóż piękniejszego w życiu mogło się wydarzyć?…
Otwarło się niebo i rozległ się nade mną głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.
Potwierdził, że zostałem pokochany…
I to nie na chwilę – On jest wieczny, więc i Jego Miłość jest wieczna…

Dodaj komentarz

błogosławieństwo

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje
i niech cię obdarzy pokojem…

(Lb 6,22-27)

Dodaj komentarz