Archiwum dla 1 stycznia, 2017

światowy dzień modlitw o pokój…

Miałem dziś pisać znów o błogosławieństwie, ale zainspirowany katechezą dla małych dzieci podczas dzisiejszej mszy dla rodzin z małymi dziećmi przypominam inicjatywę współbraci franciszkanów i modlitwę św. Franciszka o pokój:

(…) Jesteśmy przekonani, że Pan, usłyszy krzyk swoich „małych” i że modlitwa dzieci całego świata stanie się także okazją do refleksji i nawrócenia dorosłych.
Prosimy każdą wspólnotę, aby Mszę św. dziecięcą lub Mszę św., w której częściej uczestniczą dzieci, czy też podczas Mszy św. w pierwszą niedzielę miesiąca, poświęcić modlitwie na rzecz pokoju, w miarę miejscowych możliwości. (…)

Modlitwa o pokój
O, Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
jedność tam, gdzie panuje zwątpienie,
nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
światło tam, gdzie panuje mrok;
radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
Albowiem dając – otrzymujemy;
wybaczając – zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia,
przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen

Dodaj komentarz