o denarze noszącym obraz i napis Boskiego Imperatora… – XXIX Niedziela Zwykła (rok A)

Homilia wygłoszona w XXIX Niedzielę Zwykłą (rok A) – podczas mszy św. o godz. 13.00 w Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej (18 października 2020r.)

Dodaj komentarz

aby służyć… – 25 lat temu…

Bądź z nami, prosimy Cię, wszechmogący Boże, który rozdzielasz łaski, wyznaczasz stopnie i obowiązki. Ty pozostając niezmienny, wszystko odnawiasz i całym stworzeniem kierujesz przez swoje Słowo, Moc i Mądrość, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana. W swojej odwiecznej Opatrzności wszystko przygotowujesz i zarządzasz we właściwym czasie. Ty sprawiasz, że Ciało Chrystusa, czyli Twój Kościół, ubogacony rozmaitymi łaskami niebieskimi, mimo odrębności swoich członków złączony przedziwną więzią przez Ducha Świętego, wzrasta i rozszerza się na coraz wspanialszą Twoją świątynię. Ty na początku wybrałeś synów Lewiego do pełnienia posługi w Przybytku Starego Prawa, a dzisiaj ustanawiasz trzy stopnie Twoich sług i przez święte obrzędy ich powołujesz, aby oddawali cześć Twojemu imieniu. W zaraniu dziejów Kościoła Apostołowie Twojego Syna, za sprawą Ducha Świętego, wybrali do codziennej pomocy siedmiu mężów cieszących się dobrą opinią, aby sami Apostołowie mogli gorliwiej oddawać się modlitwie i głoszeniu słowa Bożego. Tym wybranym mężom przez modlitwę i nałożenie rąk powierzyli usługiwanie ubogim. Panie, wejrzyj łaskawie na te swoje sługi, których przez modlitwę wyświęcamy na diakonów, aby służyli Twoim świętym ołtarzom. Prosimy Cię, Panie, ześlij na nich Ducha Świętego, aby ich umocnił siedmiorakim darem Twojej łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi. Niech odznaczają się wszystkimi cnotami: miłością bez obłudy, troskliwością o chorych i biednych, powagą pełną pokory, czystością bez skazy i przestrzeganiem duchowej karności. Niech w ich obyczajach jaśnieje zachowywanie Twoich przykazań, aby czystość ich życia pociągała lud Boży do naśladowania. Niech świadectwo czystego sumienia pomaga im mocno i niezachwianie trwać w Chrystusie. Niech naśladując na ziemi Twojego Syna, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć, dostąpią królowania z Nim w niebie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

fragmenty z liturgii święceń diakonatu w Bazylice św. Trójcy w Krakowie (14 października 1995 r.)

Dodaj komentarz

o zdradzie Oblubieńca i weselnym stroju… – XXVIII Niedziela Zwykła (rok A)

Homilia wygłoszona w XXVIII Niedzielę Zwykłą (rok A) – podczas mszy św. o godz. 13.00 w Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej (11 października 2020r.)

Dodaj komentarz

banda złoczyńców zamiast godnych zaufania dzierżawców… – XXVII Niedziela Zwykła (rok A)

Homilia wygłoszona w XXVII Niedzielę Zwykłą (rok A) – podczas mszy św. o godz. 13.00 w Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej (4 października 2020r.)

Dodaj komentarz

późne nawrócenie lepsze od samozadowolenia… – XXVI Niedziela Zwykła (rok A)

Homilia wygłoszona w XXVI Niedzielę Zwykłą (rok A) – podczas mszy św. o godz. 13.00 w Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej (27 września 2020r.)

Dodaj komentarz

o Bogu udzielającym łask według miłości a nie zasług… – XXV Niedziela Zwykła (rok A)

Dziś, pomimo pandemii, podczas mszy św. o godz. 11.00, w 76. rocznicę pacyfikacji Jamnej i bitwy batalionu „Barbara” 11 p.p. AK, modliliśmy się w intencji ofiar pacyfikacji i poległych partyzantów AK. Rok temu podczas 75. rocznicy głosiłem kazanie – notkę z tego wydarzenia można znaleźć tu: Jamna…

A poniżej, tradycyjnie już, homilia wygłoszona w XXV Niedzielę Zwykłą (rok A) – podczas mszy św. o godz. 13.00 w Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej (20 września 2020r.)

Dodaj komentarz

usque ad mortem… – 25 lat temu…

Ja, brat Grzegorz Tomasz Kluz,
składam profesję i ślubuję posłuszeństwo
Bogu, Najświętszej Maryi Pannie, św. Dominikowi,
i Tobie bratu Janowi Śliwie, Prowincjałowi Prowincji Polskiej,
w zastępstwie brata Tymoteusza Radcliffe’a, Generała Zakonu Braci Kaznodziejów, i Jego następców,
że będę posłuszny Tobie i Twoim następcom,
według Reguły św. Augustyna i Ustaw Braci Kaznodziejów
aż do śmierci.

[17 września 1995 r.]

Dodaj komentarz

przebaczenie a świadomość bycia dłużnikiem… – XXIV Niedziela Zwykła (rok A)

Homilia wygłoszona w XXIV Niedzielę Zwykłą (rok A) – podczas mszy św. o godz. 13.00 w Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej (13 września 2020r.)

Dodaj komentarz

upomnienie wyrazem odpowiedzialnej miłości… – XXIII Niedziela Zwykła (rok A)

Homilia wygłoszona w XXIII Niedzielę Zwykłą (rok A) – podczas mszy św. o godz. 13.00 w Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej (6 września 2020r.)

Dodaj komentarz

bez tanich obietnic łatwego szczęścia… – XXII Niedziela Zwykła (rok A)

Homilia wygłoszona w XXII Niedzielę Zwykłą (rok A) – podczas mszy św. o godz. 13.00 w Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej (30 sierpnia 2020r.)

Dodaj komentarz